Db Polisa

Publish Date: 09-01-2017 13:03:35 | Contact name: Loren Gebhardt | Place: Enschede | 16 times displayed |

Akt III CZP 14/97) odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w.


In the event you loved this article and you want to receive more info with regards to firma votum opinie kindly visit our web site.

Contact Loren Gebhardt: Db Polisa

Phone: 06-99440179

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad